Contoh Islam Indonesia

Yang manakah yang merupakan contoh konkrit Islam Indonesia: FPI, JIL, NU atau Muhammadiyah?

Contoh konkrit Islam Indonesia ialah NU dan Muhammadiyah. Menganut Islam moderat, inklusif, non-radikal, menggunakan cara-cara persuasif dan elegan dalam berdakwah. Cara ini yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Posted on October 10, 2014 .