Pola Pikir Fiqih dan Radikalisme

Seberapa besar pengaruh pola fikir fiqih dalam kemunculan radikalisme Islam? 

Pola fikir fiqih biasanya sangat berorientasi kepada pandangan yang legalistik formal, atau selalu mengacu kepada hukum (haram dan halal). Sebaliknya pengaruh pola fikir tasawuf lebih mengarah kepada subtansi dan semangat ajaran Islam. Jelas, radikalisme lebih dekat kepada pola fikir fiqih ketimbang pola fikir tasawwuf.

Posted on October 10, 2014 .